Woord Kruis 1.0.48 APK Download Free Latest Version – WePlay Word Games

Games, Word - 6 August 2018, By ADMINAPKNEW

Woord Kruis 1.0.48 APK Download Free Latest Version WePlay Word Games
Apk Name : Woord Kruis
Version : 1.0.48
Requires Android : Android 3.0+
By : WePlay Word Games
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)

Loading...


Description of Woord Kruis :

Ben de de ouderwetse woordzoek interfaces moe?
Wil je een compleet nieuwe woordpuzzel ervaring beleven?
★★★ Nu kun je Woord Kruis GRATIS downloaden en op BORDEN spelen! ★★★

Woord Kruis is een creatief kruiswoordraadsel spel dat je passie voor brein uitdagingen kan inspireren. Het bevat alle essentie van een woordzoek spel om je totaal VERSLAAFD & ONDERHOUDEN te laten voelen.

➤ Nieuwe en Verse Look: Als je woordspelen en puzzels op een bord leuk vindt, zal je onmiddelijk van de strakke en frisse BORD UI houden.

➤ Handig & Makkelijk om te spelen: Je kunt eenvoudig de letters swipen om een verscholen woord te vinden. Het is voor iedereen makkelijk te spelen en onder de knie te krijgen.

➤ Verassings Bonus: Log elke dag in en ontvang een dagelijkse bonus. Ook ontvang je munten nadat je de Extra Woorden hebt gevonden die niet op het kruiswoord bord staan.

➤ Meer dan 2000 Opwindende Uitdagingen: Het begint makkelijk en wordt al snel uitdagend. En je kunt de grenzen van je woordenschat testen. Meer niveaus terwijl je speelt.

➤ 100% Verslavend Woord Spel: je zult je geen moment vervelen! Speel dit kruiswoord raadsel ééns en je zult het niet meer kunnen loslaten!

HOE TE SPELEN

-Swipe de letters om woorden te vormen en de blanco vakken horizontaal en vertikaal te vullen op het bord.
– Tik op de knop “Schudden” om de volgorde van de letters te wijzigen
– Tik op de knop “Tips” om aanwijzingen te krijgen

KENMERKEN

• Mooi & Fris BORD voor jou (binnenkort thema’s die je zelf aan kunt passen)
• Zoek Extra woorden om munten te verzamelen
• 2000+ LEVELS die je kunt spelen
• Krijg GRATIS Dagelijkse Bonusmunten
• Geschikt voor zowel kinderen als volwassenen
• Geen verbinding vereist; speel op ieder moment woordzoekers
• Eenvoudig en makkelijk te spelen, lastig om te winnen
• Volledig GRATIS voor alle spelers

DOWNLOAD nu om te beginnen met je brein te trainen en een echte meester van woord zoek spellen op BORDEN te worden!

CONTACT
support@boardgame.freshdesk.com

Are the old-fashioned word search interfaces tired?
Want to experience a completely new word puzzle experience?
★★★ Now you can Word Cross FREE download and play on PLATES! ★★★

Word Cross is a creative crossword game that can inspire passion for brain challenges. It contains all the essentials of a word search game to make you feel totally ADDICTED & ENTERTAINING.

➤ New and Fresh Look: If your word games and puzzles on a plate like, you will immediately love the clean and fresh BORD UI.

➤ Convenient & Easy to play: You can easily swipe the letters to find the hidden word. It’s easy for everyone to play and master.

➤ Vera Sings Bonus: Log every day and receive a daily bonus. Also receive coins after you have found the extra words that are not on the crossword board.

➤ More than 2000 Exciting Challenges: It starts easily and quickly becomes challenging. And you can test the limits of your vocabulary. More levels while you play.

➤ 100% Addictive Word Game: you will not get bored! Play this crossword once and you’ll be able to not let it go!

HOW TO PLAY ☆

-Swipe the letters to make words and horizontally and vertically to fill the blank spaces on the board.
– Tap the “Shuffle” button to change the order of the letters
– Tap on the “Tips” to get clues

FEATURES ★

• Nice & Clean BORD for you (soon themes that you can customize yourself)
• Find additional words to collect coins
• 2000+ LEVELS you can play
• Get FREE Daily Bonus Coins
• Suitable for both children and adults
• No connection; play at any time, word finders
• Simple and easy to play, difficult to win
• Completely FREE to all players

DOWNLOAD now to begin to train your brain and become a true master of word search games on PLATES!

CONTACT ★
support@boardgame.freshdesk.com

– Bugs verholpen om de algehele game-ervaring te verbeteren

 

Woord Kruis 1.0.48 APK Download Free Latest Version – WePlay Word Games | ADMINAPKNEW | 4.5

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *