Ord Cross 1.0.40 APK Download Free Latest Version – WePlay Word Games

Games, Word - 6 August 2018, By ADMINAPKNEW

Ord Cross 1.0.40 APK Download Free Latest Version WePlay Word Games
Apk Name : Ord Cross
Version : 1.0.40
Requires Android : Android 3.0+
By : WePlay Word Games
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)

Loading...


Description of Ord Cross :

Er du lei av de gammeldagse ordsøkgrensesnittene?
Har du lyst til å nyte en helt ny opplevelse av ordspill?
★★★ Nå kand u laste ned Ord Cross og spille på BRETT GRATIS ★★★

Ord Cross er et kreativt kryssordspill som kan inspirere din lidenskap for hjerneutfordringer. Det inkluderer alle essensene fra ordblandespill for at du skal bli helt HEKTET & føle deg UNDERHOLDT.

➤ Nytt & Friskt Utseende: Hvis du liker å spille brettspill og puslespill, bare må du elske det rene og friske BRETT-GRENSESNITTET ved første blikk.

➤ Praktisk & Enkelt å Spille: Du kan enkelt dra bokstavene for å lage et bestemt skjult ord. Det er enkelt å spille og gøy å mestre for alle.

➤ Overraskende Bonus: Logg inn hver dag og få daglig bonus. Du vil også få mynter etter at du har funnet de Ekstra ordene som ikke viser seg på kryssordbrettet.

➤ Over 2.000 Spennende Utfordringer: Det starter enkelt og blir raskt utfordrende. Og du kan teste grensene ved ditt ordforråd. Flere nivåer er på vei.

➤ 100 % Fengende Ordspill: Du vil aldri oppleve et kjedelig øyeblikk! Spill dette kryssordet én gang, så vil du aldri greie å legge det fra deg!

HVORDAN SPILLE

– Dra bokstavene for å sette sammen ord til å fylle tomrommene horisontalt og vertikalt på brettet
– Trykk på “Omstokk”-knappen for å endre rekkefølgen til bokstavene
– Trykk på “Hint”-knappen for å få ledetråder

EGENSKAPER

• Fint & Rent BRETT til deg (Hold deg oppdatert for tilpassbare temaer)
• Finn Ekstra ord for å samle mynter
• 2000+ NIVÅER som du kan spille
• GRATIS å få Daglig Bonus-mynter
• Passer for både barn og voksne som vil forbedre sine ordsøkeferdigheter
• Nettverk er ikke påkrevd, og du kan nyte ordsøk når som helst
• Simpelt & Lett å spille, vanskelig å overvinne gameplay
• Fullstendig GRATIS for alle spillere

LAST NED nå for å begynne å trene din hjerne og bli en ekte mester av ordsøkutfordringer på BRETT!

KONTAKT
support@boardgame.freshdesk.com

Are you tired of the old ordsøkgrensesnittene?
Would you like to enjoy a whole new experience of wordplay?
★★★ Now Kand u download Word Cross and play on BRETT FREE ★★★

Word Cross is a creative crossword puzzle game that can inspire your passion for brain challenges. It includes all the essences of ordblandespill for you to be totally HOOKED & feel ENTERTAINED.

➤ New & Fresh Appearance: If you like to play board games and puzzles, only need to love the clean and fresh BOARD INTERFACE at first sight.

➤ Practical & Easy to Play: You can easily drag the letters to make a particular hidden words. It is easy to play and fun to master for all.

➤ Surprisingly Bonus: Log in every day and get a daily bonus. You will also get coins after you have found the extra words that do not appear on the crossword board.

➤ Over 2,000 Exciting Challenges: It starts easily and quickly becomes challenging. And you can test the limits in your vocabulary. Several levels are heading.

➤ 100% Catchy Pun: You will never experience a dull moment! Play this crossword once, so you will never be able to put it away

HOW TO PLAY ☆

– Drag the letters to put together words to fill the empty spaces horizontally and vertically on the board
– Press the “reshuffling” button to change the order of the letters
– Press the “Hint” button to get clues

Properties ★

• Nice & Clean BRETT you (Keep up to date for customizable themes)
• Find Extra words to collect coins
• 2000+ LEVELS that you can play
• FREE to get Daily Bonus coins
• Suitable for both children and adults who want to improve their ordsøkeferdigheter
• Network is not required, and you can enjoy word search anytime
• Cheesy & Easy to play, hard to overcome gameplay
• Completely FREE to all players

DOWNLOAD now to start training your brain and become a true champion of ordsøkutfordringer on BRETT!

CONTACT ★
support@boardgame.freshdesk.com details

 

Ord Cross 1.0.40 APK Download Free Latest Version – WePlay Word Games | ADMINAPKNEW | 4.5

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *