Borç Alacak APK Download Free Latest Version –

Apps, Finance - 22 September 2018, By ADMINAPKNEW

Bor Alacak APK Download Free Latest Version
Apk Name : Borç Alacak
Version :
Requires Android :
By :
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)

Loading...


Description of Borç Alacak :

Merhabalar,
Temel amacı borç – alacak ve kasa (bütçe) takibi yapmak olan bu programı siz değerli kullanıcılara sunmaktayım. Bu uygulama basit anlamda alacak verecek ve kasa takibini yapan bir programdır. Kasanızı gelir ve giderler cinsinden tutabilirsiniz. Kişileri rehberden yada kendiniz manuel olarak ekleyebilirsiniz. Sonra kişi detaylarına girdiğinizde ilgili kişiye borç ve alacak kayıtları ekleyebilirsiniz. Programa girişleri opsiyonel olarak şifreli yapabilirsiniz. Çalışma yılı sayesindede kayıt kalabalığından kurtulmuş olursunuz. Programı yedekleyip farklı bir cihazda kaldığınız yerden devam edebilirsiniz. Sonuç olarak kasanızı ve ilgili kişilere ait bakiyeleri görebilir ve bunları yönetebilirsiniz.

İlke ALTINPULLUK

v 2.8.3:
– Görsel bazı değişiklikler yapıldı.
– Bazı hatalar giderildi.

v 2.8.2:
– Açılış ekranındaki kasa listesinde bazı telefonlardaki tutar göstermeme sorunu giderildi.

v 2.8.1:
– Taksit girebilme imkanı sunuldu.
– Excel’e çıkarma işlemleri geliştirildi. İki tarih aralığı hareketler gibi daha fazla rapor imkanı sunuldu.
– Silme işlemlerinde onay isteme eklendi.
– Pasif olan kişiler listenin altına taşındı.
– Bazı kullanım kolaylıkları eklendi.

v 2.7.1:
– Email göndermede adres hatalı uyarısı giderildi.

v 2.7:
– Otomatik yedekleme eklendi
– Detaylı arama opsiyonel oldu
– Ana ekranda kasa hareketlerini ekleme, düzenleme ve silme eklendi

v 2.6:
– Hareket ve Kasa detaylarında arama eklendi.
– Yedekleme işlemi daha hızlı hale getirildi.
– Ana ekrana Toplam Gelir ve Gider eklendi.

v 2.5:
– Excel’e atma özelliği ekledi

v 2.4:
– Hesap kopyalama özelliği eklendi.
– E-Posta gönderirken içerisine bakiye alanı eklendi.
– Hareketlerin tarih sırası yeniden eskiye yada eskiden yeniye olarak sıralayabilme özelliği eklendi.
– Herhangibir cariyi aktif yada pasif yapabilme özelliği eklendi.
– Şifresini unutanlar için “Güvenlik Sorusu” eklendi.

v 2.3:
– Menü butonu olmayan cihazlar için program üzerine menü butonu eklendi.

v 2.2:
– Toplu kayıt girme özelliği eklendi.
– Tarih sıralarken saati dikkate almıyordu düzeltildi.
– Kasadan düşen hareketlerin açıklaması kasaya müşteri adıyla birlikte gelmesi sağlandı.
– Kişilere telefon numarası ekleme özelliği eklendi.

v 2.1:
Önceki sürümüne göre daha detaylı ve kasa takibi yapılabilen bu yeni versiyonunda birçok yeni özellik bulabileceksiniz. Özellikle önceki versiyonda renk ve yazı boyutu konusunda sıkıntı çekenler için bu versiyonda opsiyonel olarak renk ve yazı boyutu özellikleri eklendi. Ayrıca yedekleme ve yedekten geri dönme, şifreli giriş, çalışma yılı gibi bazı özelliklerde eklendi.

v 1.4:
Kişi sayısı arttığında oluşan hata giderildi. Ana sayfaya Genel Toplam eklendi.

v 1.3:
Bu versiyonda borç alacak kayıtlarını e-mail olarak atma imkanı sunuldu.

v 1.2 :
Rehberden kişi ekleme özelliği eklendi.

Anahtar kelimeler: Borç, Alacak, Muhasebe, muhasebe programi, kişisel hesap, cari hesap, kasa takip, hesap kitap, gelir, gider, harcama, gelir-gider takip, finans, bütçe, cep bütçe, bütçe takip, gizli rehber
Hi all,
The main objective debts – receivables and safe (budget) to make follow-up of these programs have been providing our valued users. This application is simple and safe in the sense that will take is a program which follows. You can keep your income and expenses denominated in Box. Contacts from the phone book or you can manually add them. When you enter the contact details of the person receivables and payables can add records. The input can optionally encrypted. Through years of working in the record can be saved from the crowd. Program back up where you left off on another device can continue. As a result, balances related to safe and your contacts can view and manage them.

ALTINPULLUK Policy

v 2.8.3:
– Visual certain changes were made.
– Some bugs were fixed.

v 2.8.2:
– Opening the screen to show the amounts in the safe list, some phone problem has been fixed.

v 2.8.1:
– Was offered the opportunity to enter the installments.
– Excel extraction process was developed. Two more reports such as date range motion was offered.
– Added ask for confirmation of the deletion.
– Passive moved to the bottom of the contact list.
– Some added ease of use.

v 2.7.1:
– Fixed incorrect warning email address to send.

v 2.7:
– Added automatic backup
– Advanced search option was
– Home screen, safe movements adding, editing and deleting added

v 2.6:
– Movement and Body details added in the search.
– Backup process has been made faster.
– Total Income and Expense added to the Home screen.

v 2.5:
– Excel has added a feature for superimposing

v 2.4:
– Added the ability to copy an account.
– When sending e-mail field is added into the balance.
– Movement of the order date Sort by newest to oldest, or oldest to newest feature added.
– Any current with the added capability of active or passive.
– For those who forgot password “Security Question” was added.

v 2.3:
– Menu button, the menu button on devices that are not added to the program.

v 2.2:
– Added the ability to enter the batch record.
– History did not take into account when ranking corrected time.
– Safe deposit boxes falling from the description of the movements to come together with the name of the customer was provided.
– Added the ability to add phone numbers to contacts.

v 2.1:
More detailed than the previous version and a safe that can be monitored will find many new features in this new version. In previous versions, especially on color and font size for suffering in this version features optional added color and font size. In addition, the return of backup and backup, encrypted login, added in some features, such as year of study.

v 1.4:
Increased the number of errors that occur when the person has been corrected. Gross added to the main page.

v 1.3:
In this version will borrow records were offered the opportunity to dispose of e-mail.

v 1.2:
Added the ability to add contacts from the phone book.

Key words: Payable, Accounts Receivable, Accounting, accounting program, personal account, current account, cash tracking, account books, revenues, expenditures, expenses, revenues and expense tracking, finance, budget, mobile budget, budget tracking, hidden directory
v 2.8.4:
– Yedekleme ile ilgili değişiklik yapıldı

 

Borç Alacak APK Download Free Latest Version – | ADMINAPKNEW | 4.5

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *